ŽIVALI POTREBUJEJO NAŠO POMOČ
 BODIMO NJIHOV GLAS

V Društvo za zaščito živali Arja smo se zbrali ljubitelji živali, ki nam je pomembno predvsem to, da del vsakdanjika posvetimo ne le sebi, ampak tudi pomoči živalim.

Leta 2002 smo ustanovili Društvo za zaščito živali ARJA. Naše delovanje smo razširili na večino občin na Gorenjskem. Društvo je povsem prostovoljna in neprofitna organizacija, ki je nastala izključno zaradi potrebe po pomoči živalim, ki same ne morejo odločati o svoji usodi in si ne morejo pomagati, saj so največkrat odvisne od tega, kako z njimi ravnamo ljudje. Na Gorenjskem smo na žalost še vedno dnevno soočeni z zanemarjenimi, zapuščenimi  in kar je najhuje, mučenimi živalmi. Zato člani društva s svojim prostovoljnim delom pomagamo živalim. Delamo v skladu z Zakonom o zaščiti živali in z našim Statutom Društvo se financira iz članarin in donacij.

Naše poslanstvo je:

 • seznanjanje ožje in širše javnosti na področju zaščite živali,
 • izobraževanje odraslih in predvsem otrok o pravilnem odnosu do živali,
 • zmanjševanje števila rojstev nezaželenih živali,
 • nudenje nujne zdravstvene oskrbe bolnim živalim,
 • sprejemanje pisnih in ustnih prijav o zapuščenih živalih ter neprimernem ravnanju z živalmi,
 • ogledi in preverjanje prijav na terenu, če je potrebna prijava odgovornim organom,
 • skrb za zagotovitev finančnih sredstev, ki so potrebna za izvrševanje nalog društva,
 • prirejanje dobrodelnih prireditev v korist živali,
 • seznanjanje občanov z našim delom,
 • pridobivanje novih članov,
 • navezovanje in vzdrževanje stikov s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
 • opravljanje drugih nalog, ki jih določi občni zbor s programom dela in so vezane na izvedbo temeljnih ciljev društva.

 

POSTANI NAŠ ČLAN

V društvu so dobrodošli tako aktivni člani, ki se udeležujejo različnih akcij društva, kot tudi pasivni člani, ki k delovanju društva prispevajo z letno članarino. Članarina društva znaša 25 evrov. Če si želiš postati naš član, izpolni obrazec o članstvu (pristopna izjava) in nam ga pošlji na društveni naslov ali e-mail (kontakt), lahko pa se tudi oglasiš osebno.